Over Projectenprofessioneel en gedreven
Teksten
Voor het schrijven van o.a. (wetenschappelijke) teksten, folder-, advertentie- en websiteteksten, alsmede bijv. de eindredactie van uw nieuwsbrieven bent u hier aan het juiste adres. Ook het redigeren van teksten en het vertalen van Engelse naar Nederlandse tekst behoort tot de mogelijkheden.

Tekstschrijven
Voor het schrijven van teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, een folder, het personeelsblad, uw ondernemersplan of uw internetsite leveren wij maatwerk. Zodra we duidelijk voor ogen hebben welke informatie er naar welke doelgroep gecommuniceerd moet worden, zal het volledige proces van tekstschrijven u uit handen worden genomen. Het kenbaar maken van uw wensen en aanleveren van de relevante gegevens is het enige wat u hoeft te doen. U krijgt binnen korte tijd een volledig uitgewerkte tekst aangeleverd. Hiervoor geldt het tarief van € 0,35 per woord. Voor gespecialiseerde teksten wordt een toeslag berekend.

Redigeren
Mensen zijn in teksten die ze zelf geschreven hebben vaak blind voor de fouten die er in staan. Verder geldt dat wie zelf erg thuis is in een bepaald vakgebied soms niet meer helder ziet wat wel en wat niet als voorkennis aangenomen mag worden indien een tekst voor leken bedoeld is.

Indien uw concept door ons geredigeerd wordt, kunt u rekenen op een foutloze en heldere definitieve tekst. De spelling, grammatica, interpunctie, zinsopbouw, alineaopbouw en logische volgorde van de gehele tekst wordt gecontroleerd. Verder wordt bij het redigeren altijd de doelgroep als uitgangspunt genomen. In teksten die bedoeld zijn voor cardiologen hoeft bijvoorbeeld niet uitgelegd te worden wat ablatie is, maar als dezelfde tekst bedoeld is voor een patientenfolder dan is dat wel nodig.

We hanteren twee vormen van redigeren, namelijk (A) het corrigeren van taal- en grammaticale fouten in de tekst en (B) hetzelfde maar dan aangevuld met verdere bewerkingen en waar nodig herschrijving van de tekst.

A. Het corrigeren van taal- en grammaticale fouten in tekst. Het gaat dan puur om het herstellen van taal-, type-, en grammaticale fouten in uw tekst. De inhoud en de schrijfstijl wordt verder niet aangepast. Het tarief wordt vooraf gebaseerd op het aantal woorden dat de tekst telt. Er wordt € 0,02 per woord gerekend.

B. Het bewerken en waar nodig herschrijven van tekst. Hier kiest u voor indien u wilt dat er behalve het herstellen van taal-, type-, en grammaticale fouten ook meer intensieve bewerking en waar nodig herschrijving van uw tekst plaatsvindt. Hierbij wordt dus ook daadwerkelijk de inhoud onder de loep genomen. Er wordt dan o.a. gekeken of de tekst aansluit bij uw doelgroep, of de opbouw van de tekst goed is en of er sprake is van logische verbanden. Waar nodig zal de tekst herschreven worden. Ook dit tarief wordt vooraf gebaseerd op het aantal woorden dat de tekst telt. Er wordt € 0,08 per woord gerekend. Uitzondering hierbij is de situatie dat u een tekstopzet aanlevert waarvan u wilt dat deze uitgebreid wordt, dan geldt het aantal woorden van de eindtekst als uitgangspunt voor de tariefbepaling.

We zien uw teksten graag tegemoet. In principe wordt alles wat betreft de redigeeropdrachten per e-mail en telefoon afgehandeld. Gemakkelijk en snel. Neem gerust contact op als u vragen heeft.

Vertalen
Voor het vertalen van uw teksten vanuit het Engels naar het Nederlands.

Neemt u contact op via
info@overprojecten.nl voor meer informatie over bovenstaande diensten.
WelkomOnderzoek en AdviesE-coachingTekstenOverige projectenOverContact